Appareil photo polaroid mode demploi/ Prix furieux